2022 Genel Kurul Kararı

Konusu                       :  Mali Genel Kurul Yapılması Hk.

Karar No:                  : 64

Karar Tarihi             : 05.05.2022

Karara Katılanlar    : Cafer YILDIZ, F. Nazan ÖZDEMİR, Memet KAYA, Murat YILDIZ,      Ayhan KAYA, Mehmet DİKTAŞ, Gizem EMİR

Ana sözleşme ve kanun gereği kooperatifin hesap dönemi sonundan itibaren 6 aylık sürenin sonuna kadar mali genel kurulunun yapılması gerekmektedir. İş bu gereklilik kapsamında mali genel kurulun aşağıda belirtilen gün, saat ve gündem maddeleri ile yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tarihi ve saati                    : 15/06/2022 – Saat:16:00

Çoğunluk sağlanamaması halinde 2. Toplantı Günü  : 22/06/2022 – Saat:16:00

Genel Kurul Toplantı Yeri                                     : Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sokak NO:1/1 Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:13 Mithat Yümlü Toplantı Salonu ŞİŞLİ / İSTANBUL

Toplantı Gündemi    :

 1. Açılış ve yoklama
 2. Divan başkan ve heyetinin seçimi.
 3. Saygı duruşu
 4. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi,
 5. Bilanço ve gelir cetveli ve hesapların görüşülmesi ve ibraya sunulması,
 6. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrası,
 7. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı gibi parasal haklarının belirlenmesi ile ilgili karar alınması
 8. Katılım ve Aidatların tespiti ve gelecek yıl bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
 9. Ortaklık giriş paylarının belirlenmesi, ödeme şartları ve vade farkının belirlenmesi
 10. Gündeme eklenecek diğer maddelerin görüşülüp karara bağlanması
 11. Dilekler ve kapanış.

Genel kurul davetinin tüm ortaklara SMS mesajı ile gönderilmesi, ek olarak yerel gazete olan Yeşil Divriği Gazetesine ilan verilmesi suretiyle genel kurula davet edilmesine,

Genel kurula hazırlıkların yönetim kurulu tarafından yürütülmesine,

Genel kurula bakanlık temsilcisinin katılımının sağlanabilmesi için Sanayi Ticaret İl Müdürlüğüne başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

  

Yön. K. Başkanı                       Başkan Vekili                                 Mali Sayman

Cafer YILDIZ                         F. Nazan ÖZDEMİR                       Memet KAYA

 

 Sekreter Üye                         Yön. K. Üyesi                                    Yön. K. Üyesi           

Murat YILDIZ                     Ayhan KAYA                                    Gizem EMİR